بخش مبلمان ترکیه سال 2022 را با ثبت رکورد تاریخی به پایان رساند.

حجم صادرات بخش مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی ترکیه طی سال 2022 با 20.8 درصد رشد به 8.44 میلیارد دلار رسید و رکورد تاریخی در صادرات سالانه را به ثبت رساند.

طبق داده‌های شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM)، بیشترین میزان صادرات مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی طی سال گذشته با 1.04 میلیارد دلار به عراق انجام شد. حجم صادرات این بخش به عراق در این دوره 7.8 درصد افزایش یافته است.

اسرائیل با 483.6 میلیون دلار، انگلیس با 450.8 میلیون دلار، آلمان با 342.7 میلیون دلار و آمریکا با 338.5 میلیون دلار عراق را دنبال کردند. همچنین لیبی، ایران، فرانسه، بلغارستان و روسیه نیز در میان 10 کشور عمده واردکننده مبلمان از ترکیه قرار گرفتند.

ترکیه طی سال 2022 به 22 کشور صادرات بیش از 100 میلیون دلاری مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی انجام داد. بیشترین افزایش صادرات با 164.5 درصد (216.8 میلیون دلار) به روسیه اختصاص داده شد.

قطر با 78.8 درصد (177.2 میلیون دلار) و ازبکستان با 61 درصد (117.2 میلیون دلار) افزایش روسیه را دنبال کردند. حجم صادرات بخش مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی ترکیه به ایتالیا 53.1 درصد، تونس 49.5 درصد، رومانی 47.2 درصد، یونان 43.2 درصد، بلغارستان 36 درصد و گرجستان نیز 34.3 درصد افزایش یافت.

استانبول/ خبرگزاری آناتولی