ترکیش ایرلاینز در جایگاه دوم اروپا قرار گرفت

ترکیش ایرلاینز در جایگاه دوم اروپا قرار گرفت

مدیرکل شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در حساب رسمی توئیتر خود با اشاره به متاثر شدن شرکت‌های هواپیمایی از پاندمی کرونا اعلام کرد: “ترکیش ایرلاینز به لحاظ تعداد پروازهای روزانه در جایگاه دوم اروپا قرار گرفت”.

وی در در این پیام نوشت: “تعداد پروازها در مقایسه با سال 2019 بسیار کم است. اما ترکیش ایرلاینز همیشه تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را ارائه دهد”. تعداد پروازهای روزانه ما در جایگاه دوم اروپا قرار دارد. ما در میان شرکت‌های هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پرچمدار هستیم. از تیم ترکیش ایرلاینز و شما که ما را انتخاب کردید متشکریم”.