حجم تجارت ترکيه با دولت ‌های خليج فارس در سال ٢٠٢٠

حجم تجارت ترکيه با دولت ‌های خليج فارس در سال ٢٠٢٠

با وجود شیوع کرونا، امارات درمیان ٧ کشور منطقه درسال ٢٠٢٠  بیشترین حجم تجارت را با ترکیه داشته که رقمی در حدود ٨ میلیارد دلار شده است. عربستان درجایگاه دوم بیشترین حجم تجارت با ترکیه را دارد و حدود ۴.٢ میلیارد دلار است.

 بدلیل تحریم های شدید آمریکا، ایران بیشترین کاهش مبادلات تجاری را با ترکیه را داشته و حجم تجارت بین دو کشور رقمی درحدود ٢.٨ میلیارد دلار بوده است. حجم تجارت ایران و ترکیه درسال ٢٠١٧ حدود ١٠ میلیارد دلار بوده که اکنون بدلیل تحریم ها، با سقوط تجارت ایران و ترکیه مواجه هستیم.

قطر درجایگاه چهارم تجارت با ترکیه کشور است که ١.۶ میلیارد دلار تجارت داشته است. بحرین با ٣۵٠ میلیون دلار کمترین حجم تجارت را داشته است.

کشور ترکیه با ١۶٩,۵ میلیارد دلار صادرات رکورد تاریخ خود را زده و به ۴۴ کشور جهان صادرات داشته که آمریکا، رژیم اسرائيل و کره جنوبی در صدر آنها هستند.