دریاچه ارچک میزبان صدها گونه پرنده مهاجر

دریاچه ارچک در استان وان میزبان صدها گونه پرنده مهاجر

دریاچه ارچک در استان وان ترکیه به عنوان «منطقه محافظت شده حساس» همه ساله در تمام فصول میزبان صدها گونه پرنده از جمله غاز ‌های وحشی است.

به دلیل افزایش تدابیر مرتبط با حفاظت از حیات وحش در حوزه آبریز دریاچه وان، جمعیت پرندگان مهاجر به منطقه نیز افزایش داشته است. این دریاچه میزبان هزاران فلامینگو و تعداد زیادی غاز های وحشی می باشد. افزایش شمار غاز های مهاجر به این منطقه باعث استقبال دوست داران حیات وحش و حضور تعداد زیادی از عکاسان در منطقه شده است.