رتبه 12 ترکیه در تولید برق از منابع تجدیدپذیر در جهان

ضیا‌ آلتون‌یالدیز، رئیس کمیسیون صنایع، معادن و فن‌آوری مجلس ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی درباره جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی ترکیه گفت: ترکیه در رتبه 12 استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در جهان قرار دارد.

آلتون‌یالدیز در این باره اظهار کرد: تنها طی 10 سال اخیر ظرفیت تولید برق از منابع ژئوترمال (زمین گرمایی) کشور 100 برابر افزایش یافته است. همچنین ظرفیت تولید برق بادی ترکیه به بیش از 10 هزار مگاوات رسیده است.

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و فن‌آوری مجلس ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در زمینه توسعه زیرساخت‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذری در جایگاه 10 جهان و پنجم اروپا قرار داریم. همچنین از لحاظ ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذری در رده 12 جهان و پنجم اروپا ایستاده ایم.

وی با بیان اینکه ترکیه به متنوع ساختن منابع تامین انرژی خود ادامه خواهد داد، گفت: با توجه به مقوله مبارزه با تغییرات اقلیمی در سطح جهان، تحول سبز مورد توجه ترکیه است.

آلتون‌یالدیز ادامه داد: تامین انرژی از منابع پاک و تجدیدپذیر یکی از نکات کلیدی در مقوله تحول سبز به شمار می‌رود. جهان از مدت‌ها پیش رشد و توسعه خود را با استفاده از سوخت‌های فسیلی محقق ساخته اما در دوره پیشرو منابع تجدیدپزیر انرژی نقش پررنگ‌تری در سبد انرژی جهان خواهند داشت.

قونیه/خبرگزاری آناتولی