سامانه پاسخگویی به پرسش های ایرانیان خارج از کشور

به اطلاع هموطنان گرامی مقیم کشور ترکیه می رساند: سامانه” پاسخگویی به پرسش های ایرانیان خارج از کشور” به آدرس
porsesh.mfa.ir
بر روی بستر اینترنت راه اندازی گردیده است. هموطنان گرامی می توانند پرسش ها و تقاضاهای گوناگون خود را به منظور دریافت خدمات یا مشاوره کنسولی بصورت کتبی از طریق این سامانه ارسال نموده تا کارشناسان خبره حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه و نمایندگی های ذیربط نسبت به بررسی، پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم اقدام نمایند.

معاونت کنسولی، وزارت امور خارجه