فرودگاه استانبول پرترافیک‌ ترین فرودگاه‌ اروپا

فرودگاه استانبول پرترافیک‌ ترین فرودگاه‌ اروپا

براساس داده‌ های سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا، فرودگاه استانبول در بازه زمانی 28 نوامبر تا 4 دسامبر٬ پر ترافیک ‌ترین فرودگاه اروپا شده است.

فرودگاه استانبول در بازه زمانی 28 نوامبر تا 4 دسامبر از فرودگاه‌ های مهم اروپا مانند اسخیپول آمستر دام ، فرانکفورت ، شارل دوگل پاریس و هیترو لندن پیشی گرفته است.

فرودگاه استانبول :

  • در 28 نوامبر با 471  فروند
  •  در 29 نوامبر با 542 فروند
  • در 30 نوامبر با 496 فروند
  • در 1 دسامبر با 423 فروند
  • در 2 دسامبر با 498 فروند
  • در 3 دسامبر 483 و در 4 دسامبر نیز با 570 فروند بیشترین نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده است.