محکوم کردن نشریه فرانسوی توسط کالین

محکوم کردن نشریه فرانسوی توسط کالین

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در حساب توئیتر خود اقدام نشریه فرانسوی شارلی ابدو ، را به شدت محکوم کرد و نوشت : این نشریه برای هیچ باور٬ اعتقاد و ارزشی احترام قائل نیست. آنها فقط بداخلاقی و ابتذال خودشان را نشان می‌دهند. حمله به حقوق فردی، طنز و آزادی بیان نیست. هدف این نشریه غیر اخلاقی، کاشت تخم نفرت و خصومت است.

او تاکید کرد: تبدیل آزادی بیان به دشمنی دین و عقیده فقط می ‌تواند محصول یک ذهنیت بیمار باشد. از همه کسانی که دارای عقل سلیم هستند می‌خواهیم تا این نشریه مشمئز کننده را محکوم کنند.